• +31 40 281 3510
  • info@mevlanamoskee.com

Bestuur

Akte oprichting_8-7-1991 statuten Mevlana

Jaarrekening 2016 Stichting Turkse gemeenschap Eindhoven (mevlana)

Voorzitter Mesut Yücesan

Penningmeester Bayram Ali Dinger

Vice voorzitter / Secretaris Sevket Tahtali

Bestuurslid  Erdal Uygun

Bestuurslid  Ahmet Durmaz

Het bestuur voert haar taken vrijwillig uit en ontvangt geen salaris voor de werkzaamheden.