Bestuur

We hebben natuurlijk ook een groot aantal bestuursleden waarvan bijna allemaal vrijwilligers

Voorzitter: Mesut Yucesan

ViceVoorzitter: Sevket Resul Tahtali

Penningmeester: Bayram Ali Dinger

Bestuurdsleden:
M. Erdogan
M. Ayöz
H. Yekeler
O. Gunaydin
I. Yaydemir
B. Aktay

Nieuwsbrief

Subscription Form