Bestuur

We hebben natuurlijk ook een groot aantal bestuursleden waarvan bijna allemaal vrijwilligers

Voorzitter: Mesut Yucesan

ViceVoorzitter: Sevket Resul Tahtali

Penningmeester: Bayram Ali Dinger

Nieuwsbrief